Välkommen till kennel Triguliz

Kennel samt hemsida är vilande pga av separation och avsaknad avavelsmaterial.

För information nås

Patrik nås på 070-219 91 40 och på mailen patrik@triguliz.se

Vänligen

Patrik Grönfeldt